18km Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi nâng cấp thành...hố "bẫy" người?

8 lần gia hạn, Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi vẫn ngổn ngang. Ảnh: P.V
8 lần gia hạn, Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi vẫn ngổn ngang. Ảnh: P.V
8 lần gia hạn, Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi vẫn ngổn ngang. Ảnh: P.V
Lên top