11 năm và hàng loạt lần lỡ hẹn của đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tàu điện tuyến Cát Linh - Hà Đông chạy thử liên động ngày 20.9.2018. Ảnh: Khánh Hoà.
Tàu điện tuyến Cát Linh - Hà Đông chạy thử liên động ngày 20.9.2018. Ảnh: Khánh Hoà.
Tàu điện tuyến Cát Linh - Hà Đông chạy thử liên động ngày 20.9.2018. Ảnh: Khánh Hoà.
Lên top