Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hiệu quả các tuyến đường cao tốc do VEC đầu tư, quản lý