Yêu cầu xử lý nghiêm 4 giáo viên tự ý đi du lịch nước ngoài

Văn bản của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh yêu cầu xử lý nghiêm 4 giáo viên, cán bộ tự ý đi du lịch nước ngoài.
Văn bản của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh yêu cầu xử lý nghiêm 4 giáo viên, cán bộ tự ý đi du lịch nước ngoài.
Văn bản của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh yêu cầu xử lý nghiêm 4 giáo viên, cán bộ tự ý đi du lịch nước ngoài.
Lên top