Yêu cầu trường học ở TPHCM tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐO
Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐO
Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐO
Lên top