Yêu cầu lắp lắp đặt camera tại các cơ sở trông giữ trẻ

Ông Nguyễn Văn Tĩnh- Chủ tịch UBND quận Thanh Khê yêu cầu ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi tương tự bạo hành tương tự như ở nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười. Ảnh: N.T
Ông Nguyễn Văn Tĩnh- Chủ tịch UBND quận Thanh Khê yêu cầu ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi tương tự bạo hành tương tự như ở nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười. Ảnh: N.T
Ông Nguyễn Văn Tĩnh- Chủ tịch UBND quận Thanh Khê yêu cầu ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi tương tự bạo hành tương tự như ở nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười. Ảnh: N.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM