Yêu cầu đình chỉ cô giáo đánh, mắng trẻ mầm non tại TPHCM

Cô giáo mầm non bị tố bạo hành trẻ. Ảnh: Cắt từ clip
Cô giáo mầm non bị tố bạo hành trẻ. Ảnh: Cắt từ clip
Cô giáo mầm non bị tố bạo hành trẻ. Ảnh: Cắt từ clip
Lên top