Yêu cầu đánh giá năng lực ngoại ngữ của giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Hội đồng Giáo sư cơ sở chịu trách nhiệm về kết quả xét công nhận giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học. Ảnh: TL
Hội đồng Giáo sư cơ sở chịu trách nhiệm về kết quả xét công nhận giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học. Ảnh: TL
Hội đồng Giáo sư cơ sở chịu trách nhiệm về kết quả xét công nhận giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học. Ảnh: TL
Lên top