Yên Bái lên sẵn kịch bản phòng COVID-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Yên Bái chuẩn bị sẵn các phương án phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Văn Đức.
Yên Bái chuẩn bị sẵn các phương án phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Văn Đức.
Yên Bái chuẩn bị sẵn các phương án phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Văn Đức.
Lên top