Yên Bái: Học sinh tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19

Học sinh 4 huyện, thành phố ở Yên Bái nghỉ học từ 3.5 để phòng COVID-19. Ảnh: Văn Đức
Học sinh 4 huyện, thành phố ở Yên Bái nghỉ học từ 3.5 để phòng COVID-19. Ảnh: Văn Đức
Học sinh 4 huyện, thành phố ở Yên Bái nghỉ học từ 3.5 để phòng COVID-19. Ảnh: Văn Đức
Lên top