Yên Bái: Học sinh các cấp có lịch trở lại trường

Học sinh mầm non trên địa bàn tỉnh Yên Bái nghỉ hè từ 17.5. Ảnh: Văn Đức.
Học sinh mầm non trên địa bàn tỉnh Yên Bái nghỉ hè từ 17.5. Ảnh: Văn Đức.
Học sinh mầm non trên địa bàn tỉnh Yên Bái nghỉ hè từ 17.5. Ảnh: Văn Đức.
Lên top