Yên Bái chuyển công tác 45 giáo viên vùng cao về huyện, thị, thành phố

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chụp ảnh kỉ niệm cùng 45 giáo viên chuyển công tác theo nguyện vọng từ vùng đặc biệt khó khăn về huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Văn Đức.
Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chụp ảnh kỉ niệm cùng 45 giáo viên chuyển công tác theo nguyện vọng từ vùng đặc biệt khó khăn về huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Văn Đức.
Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chụp ảnh kỉ niệm cùng 45 giáo viên chuyển công tác theo nguyện vọng từ vùng đặc biệt khó khăn về huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Văn Đức.
Lên top