Ý kiến trái chiều đề xuất cần có điều luật riêng về triết lý giáo dục

Toàn cảnh tọa đàm bàn về triết lý giáo dục với sự tham dự của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.
Toàn cảnh tọa đàm bàn về triết lý giáo dục với sự tham dự của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.
Toàn cảnh tọa đàm bàn về triết lý giáo dục với sự tham dự của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.
Lên top