Xúc động "lời chưa nói" của học sinh Hải Phòng gửi mẹ nhân ngày 20.10

Tâm sự, lời cảm ơn đầy xúc động của học sinh Hải Phòng tặng mẹ nhân ngày 20.10. Ảnh: MD
Tâm sự, lời cảm ơn đầy xúc động của học sinh Hải Phòng tặng mẹ nhân ngày 20.10. Ảnh: MD
Tâm sự, lời cảm ơn đầy xúc động của học sinh Hải Phòng tặng mẹ nhân ngày 20.10. Ảnh: MD
Lên top