Xúc động lễ khai giảng hướng về biển đảo

Học sinh chăm chú xem thước phim, bức ảnh về biển đảo quê hương. Ảnh: LM
Học sinh chăm chú xem thước phim, bức ảnh về biển đảo quê hương. Ảnh: LM
Học sinh chăm chú xem thước phim, bức ảnh về biển đảo quê hương. Ảnh: LM
Lên top