Xuất hiện chùm ca F0, hơn 60.000 học sinh Nam Định dừng đến trường

Học sinh lớp 1 tại tỉnh Nam Định tựu trường ngày 23.8
Học sinh lớp 1 tại tỉnh Nam Định tựu trường ngày 23.8
Học sinh lớp 1 tại tỉnh Nam Định tựu trường ngày 23.8
Lên top