Xử lý nghiêm việc tổ chức gian lận thi chứng chỉ, “làm tiền” giáo viên

Giáo viên vùng cao khăn gói về Thái Nguyên thi chứng chỉ.
Giáo viên vùng cao khăn gói về Thái Nguyên thi chứng chỉ.
Giáo viên vùng cao khăn gói về Thái Nguyên thi chứng chỉ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top