Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan vụ bằng giả ở Trường ĐH Đông Đô

Vụ việc cấp bằng giả ở Trường ĐH Đông Đô gây bức xúc trong dư luận cả nước. Ảnh: Wesite ĐH Đông Đô
Vụ việc cấp bằng giả ở Trường ĐH Đông Đô gây bức xúc trong dư luận cả nước. Ảnh: Wesite ĐH Đông Đô
Vụ việc cấp bằng giả ở Trường ĐH Đông Đô gây bức xúc trong dư luận cả nước. Ảnh: Wesite ĐH Đông Đô
Lên top