Xử lý nghiêm cá nhân, tập thể liên quan vụ 11 học sinh lớp 2 bị bạo hành ở Hà Nội

Học sinh M.Đ bị đánh tím chân và sổ khám tại bệnh viện. Ảnh chụp màn hình
Học sinh M.Đ bị đánh tím chân và sổ khám tại bệnh viện. Ảnh chụp màn hình