Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xử lý kiến nghị bỏ VNEN kiểu “mềm nắn rắn buông”

Trường THCS Hưng Dũng, có 91,8% phụ huynh kiến nghị dừng VNEN từ năm 2016. Ảnh: QĐ
Trường THCS Hưng Dũng, có 91,8% phụ huynh kiến nghị dừng VNEN từ năm 2016. Ảnh: QĐ