Xử lý hiệu trưởng nếu ép học sinh mua sách bổ trợ, sách tham khảo

Thời gian qua, vấn đề "nhập nhèm" SGK và sách tham khảo lại khiến phụ huynh bức xúc, bất bình. Ảnh: ĐAN
Thời gian qua, vấn đề "nhập nhèm" SGK và sách tham khảo lại khiến phụ huynh bức xúc, bất bình. Ảnh: ĐAN
Thời gian qua, vấn đề "nhập nhèm" SGK và sách tham khảo lại khiến phụ huynh bức xúc, bất bình. Ảnh: ĐAN
Lên top