Xu hướng áp dụng công nghệ trong các tổ chức giáo dục

Các nhà quản lý giáo dục và các chuyên gia đầu ngành chia sẻ tại Hội thảo Ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức giáo dục tại Việt Nam
Các nhà quản lý giáo dục và các chuyên gia đầu ngành chia sẻ tại Hội thảo Ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức giáo dục tại Việt Nam
Các nhà quản lý giáo dục và các chuyên gia đầu ngành chia sẻ tại Hội thảo Ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức giáo dục tại Việt Nam

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top