Xông vào lớp đâm chết học sinh: Báo động an ninh trong trường học

Hiện trường vụ người lạ vào trường học đâm chém học sinh, giáo viên ở Thanh Hóa.
Hiện trường vụ người lạ vào trường học đâm chém học sinh, giáo viên ở Thanh Hóa.
Hiện trường vụ người lạ vào trường học đâm chém học sinh, giáo viên ở Thanh Hóa.
Lên top