Xôn xao đề xuất "táo bạo" giải tán phòng giáo dục quận/huyện

Cần tinh gọn bộ máy quản lý giáo dục để lấy tiền tăng lương cho giáo viên. Ảnh: Hải Nguyễn.
Cần tinh gọn bộ máy quản lý giáo dục để lấy tiền tăng lương cho giáo viên. Ảnh: Hải Nguyễn.
Cần tinh gọn bộ máy quản lý giáo dục để lấy tiền tăng lương cho giáo viên. Ảnh: Hải Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top