Xoay đủ kiểu để thực hiện quy định giãn cách khi học sinh trở lại trường

Từ ngày 27.4, có thêm gần 30 tỉnh cho học sinh trở lại trường. Ảnh: Huỳnh Thủy
Từ ngày 27.4, có thêm gần 30 tỉnh cho học sinh trở lại trường. Ảnh: Huỳnh Thủy
Từ ngày 27.4, có thêm gần 30 tỉnh cho học sinh trở lại trường. Ảnh: Huỳnh Thủy
Lên top