Xóa biên chế là ý tưởng mạnh dạn nhưng đừng làm tổn thương giáo viên

GS Trần Hồng Quân cho rằng, việc xoá bỏ công chức, viên chức là sự lựa chọn tất yếu, vấn đề còn lại là cách làm và lộ trình thực hiện (Ảnh: giaoduc.net)
GS Trần Hồng Quân cho rằng, việc xoá bỏ công chức, viên chức là sự lựa chọn tất yếu, vấn đề còn lại là cách làm và lộ trình thực hiện (Ảnh: giaoduc.net)
GS Trần Hồng Quân cho rằng, việc xoá bỏ công chức, viên chức là sự lựa chọn tất yếu, vấn đề còn lại là cách làm và lộ trình thực hiện (Ảnh: giaoduc.net)
Lên top