Xét nghiệm COVID-19 cho giáo viên, học sinh tham gia trải nghiệm ở Hạ Long

Xét nghiệm COVID-19 cho hơn 1000 cán bộ, nhân viên, học sinh... trong trường. Ảnh: Đ. Sơn.
Xét nghiệm COVID-19 cho hơn 1000 cán bộ, nhân viên, học sinh... trong trường. Ảnh: Đ. Sơn.
Xét nghiệm COVID-19 cho hơn 1000 cán bộ, nhân viên, học sinh... trong trường. Ảnh: Đ. Sơn.
Lên top