Xét giáo viên giỏi: Lo ngại chuyện làm đẹp hồ sơ

Bộ GDĐT đang dự thảo thông tư sửa đổi quy định về thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Bộ GDĐT đang dự thảo thông tư sửa đổi quy định về thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Bộ GDĐT đang dự thảo thông tư sửa đổi quy định về thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top