Xét chọn học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc 2021

Bà Trần Minh Huyền, Vụ trưởng Vụ công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục GDNN – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng xét chọn phát biểu. Ảnh: Tổng cục GDNN.
Bà Trần Minh Huyền, Vụ trưởng Vụ công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục GDNN – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng xét chọn phát biểu. Ảnh: Tổng cục GDNN.
Bà Trần Minh Huyền, Vụ trưởng Vụ công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục GDNN – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng xét chọn phát biểu. Ảnh: Tổng cục GDNN.
Lên top