Xếp lương theo vị trí việc làm: Mức lương cao nhưng khó giáo viên nào đạt

Bảng lương mới (dự kiến) sau khi tăng lương cơ sở và thay đổi trả lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp để giáo viên tham khảo. Tổng hợp: Huyên Nguyễn
Bảng lương mới (dự kiến) sau khi tăng lương cơ sở và thay đổi trả lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp để giáo viên tham khảo. Tổng hợp: Huyên Nguyễn
Bảng lương mới (dự kiến) sau khi tăng lương cơ sở và thay đổi trả lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp để giáo viên tham khảo. Tổng hợp: Huyên Nguyễn
Lên top