Xem xét mô hình trường tiên tiến vì thiếu căn cứ pháp lí, học phí còn thấp

TPHCM hiện có 40 trường theo mô hình trường tiên tiến, có mức học phí cao và được phép thu theo thoả thuận không quá 1,5 triệu đồng/tháng. Nguồn: Sở GDĐT TPHCM
TPHCM hiện có 40 trường theo mô hình trường tiên tiến, có mức học phí cao và được phép thu theo thoả thuận không quá 1,5 triệu đồng/tháng. Nguồn: Sở GDĐT TPHCM
TPHCM hiện có 40 trường theo mô hình trường tiên tiến, có mức học phí cao và được phép thu theo thoả thuận không quá 1,5 triệu đồng/tháng. Nguồn: Sở GDĐT TPHCM
Lên top