Xem xét cho học sinh toàn quốc nghỉ học đến hết tháng 2 do dịch COVID-19

Bộ GDĐT đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viện do dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: Trần Vương
Bộ GDĐT đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viện do dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: Trần Vương
Bộ GDĐT đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viện do dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: Trần Vương
Lên top