Xem lại sử sách từ vụ gian lận thi cử: Nhận gửi gắm chấm thi con quan, phó chủ khảo bị xử tử

Khoa cử là con đường tiến thân của sĩ nhân thời xưa.
Khoa cử là con đường tiến thân của sĩ nhân thời xưa.
Khoa cử là con đường tiến thân của sĩ nhân thời xưa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM