Xem điểm xét tuyển lớp 10 tại TP. Hồ Chí Minh

TPHCM quyết định sẽ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2021 - 2022. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM quyết định sẽ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2021 - 2022. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM quyết định sẽ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2021 - 2022. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top