Xem điểm thi lớp 10: Thái Bình, Đồng Tháp, Bến Tre và 39 tỉnh đã công bố

Cập nhật của Báo Lao Động đến ngày hết 1.8, đã có 40 tỉnh, thành phố công bố điểm thi lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Cập nhật của Báo Lao Động đến ngày hết 1.8, đã có 40 tỉnh, thành phố công bố điểm thi lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Cập nhật của Báo Lao Động đến ngày hết 1.8, đã có 40 tỉnh, thành phố công bố điểm thi lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Lên top