Xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh

Ngành giáo dục chuẩn bị các phương án để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh. Ảnh: Sơn Tùng
Ngành giáo dục chuẩn bị các phương án để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh. Ảnh: Sơn Tùng
Ngành giáo dục chuẩn bị các phương án để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top