Xây dựng nền giáo dục số để người dân có cơ hội học tập mọi lúc - mọi nơi

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết thời gian tới, Bộ GDĐT sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào các hoạt động học tập suốt đời.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết thời gian tới, Bộ GDĐT sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào các hoạt động học tập suốt đời.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết thời gian tới, Bộ GDĐT sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào các hoạt động học tập suốt đời.
Lên top