Xây dựng mô hình trường tiên tiến nhưng không được để thiếu chỗ học

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh rằng dù phát triển mô hình trường học tiên tiến nhưng không được để tình trạng thiếu trường, thiếu lớp. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh rằng dù phát triển mô hình trường học tiên tiến nhưng không được để tình trạng thiếu trường, thiếu lớp. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh rằng dù phát triển mô hình trường học tiên tiến nhưng không được để tình trạng thiếu trường, thiếu lớp. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top