Xây dựng không đúng quy hoạch, một trường bị đề xuất chấm dứt hoạt động

Trường Tiểu học, THCS, THPT St.Nicholas tại khu đất 458 Nguyễn Hữu Thọ. ảnh: H.Vinh
Trường Tiểu học, THCS, THPT St.Nicholas tại khu đất 458 Nguyễn Hữu Thọ. ảnh: H.Vinh
Trường Tiểu học, THCS, THPT St.Nicholas tại khu đất 458 Nguyễn Hữu Thọ. ảnh: H.Vinh
Lên top