Xác minh thông tin phụ huynh Hà Nội “tố” giáo viên cho học sinh tát bạn 50 cái

Trường Tiểu học Quang Trung, nơi giáo viên bị tố cho học sinh tát bạn.
Trường Tiểu học Quang Trung, nơi giáo viên bị tố cho học sinh tát bạn.
Trường Tiểu học Quang Trung, nơi giáo viên bị tố cho học sinh tát bạn.