Vượt qua cú sốc "điểm chuẩn"

Vượt qua cú sốc "điểm chuẩn", sĩ tử mùa thi 2021 rút ra kinh nghiệm, bài học quý giá cho bản thân và bạn học khóa sau. Ảnh: Hải Nguyễn.
Vượt qua cú sốc "điểm chuẩn", sĩ tử mùa thi 2021 rút ra kinh nghiệm, bài học quý giá cho bản thân và bạn học khóa sau. Ảnh: Hải Nguyễn.
Vượt qua cú sốc "điểm chuẩn", sĩ tử mùa thi 2021 rút ra kinh nghiệm, bài học quý giá cho bản thân và bạn học khóa sau. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top