Vượt qua 15 câu hỏi Khởi động, nam sinh lập kỷ lục đầu tiên Olympia năm 20

Lên top