Vướng cơ chế, hàng trăm giáo viên chịu cảnh “5 không”

Trường Tiểu học Châu Thành (Quỳ Hợp, Nghệ An) - nơi nhiều giáo viên dạy hợp đồng chịu cảnh “ 5 không”. Ảnh: QUANG ĐẠI
Trường Tiểu học Châu Thành (Quỳ Hợp, Nghệ An) - nơi nhiều giáo viên dạy hợp đồng chịu cảnh “ 5 không”. Ảnh: QUANG ĐẠI
Trường Tiểu học Châu Thành (Quỳ Hợp, Nghệ An) - nơi nhiều giáo viên dạy hợp đồng chịu cảnh “ 5 không”. Ảnh: QUANG ĐẠI

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM