Vừa đi học trở lại đã tiếp tục cho nghỉ học

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trở lại học tập sau 1 tháng nghỉ học để phòng dịch.
Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trở lại học tập sau 1 tháng nghỉ học để phòng dịch.
Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trở lại học tập sau 1 tháng nghỉ học để phòng dịch.
Lên top