Vụ thí sinh khiếu nại… tiếng trống: Cán bộ coi thi làm đúng qui định

Trường THPT Cần Đước.
Trường THPT Cần Đước.
Trường THPT Cần Đước.
Lên top