Vụ suất ăn bán trú chỉ có trứng và canh: Sở GDĐT lên tiếng

Suất ăn bán trú ít thức ăn theo phản ánh của phụ huynh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.
Suất ăn bán trú ít thức ăn theo phản ánh của phụ huynh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.
Suất ăn bán trú ít thức ăn theo phản ánh của phụ huynh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.
Lên top