Vụ sửa điểm thi ở Sơn La: Phụ huynh mong rạch ròi thí sinh nào được điểm cao nhờ “mua điểm”

Học sinh và phụ huynh ở Sơn La mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, để biết thí sinh nào được điểm cao nhờ học thật thi thật và thí sinh nào là nhờ gia đình "mua điểm".
Học sinh và phụ huynh ở Sơn La mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, để biết thí sinh nào được điểm cao nhờ học thật thi thật và thí sinh nào là nhờ gia đình "mua điểm".