Vụ kỷ luật học sinh xúc phạm nhóm nhạc BTS: Hình thức kỷ luật không phù hợp

Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên (Bộ GDĐT). Ảnh: 247
Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên (Bộ GDĐT). Ảnh: 247
Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên (Bộ GDĐT). Ảnh: 247
Lên top