Vụ học sinh lớp 1 đứng ngoài trời nắng: Thiếu hiểu biết về quyền trẻ em

Học sinh đứng ở cổng trường giữa trưa nắng tại Hải Phòng. Ảnh PHHS cung cấp- MD
Học sinh đứng ở cổng trường giữa trưa nắng tại Hải Phòng. Ảnh PHHS cung cấp- MD
Học sinh đứng ở cổng trường giữa trưa nắng tại Hải Phòng. Ảnh PHHS cung cấp- MD
Lên top