Vụ điểm thi thay đổi sau phúc khảo: Do lỗi kỹ thuật, không có tiêu cực

Điểm phúc khảo của ̉ thi sinh ở Hải Phòng tăng đột biến. Ảnh: Tiến Thắng.
Điểm phúc khảo của ̉ thi sinh ở Hải Phòng tăng đột biến. Ảnh: Tiến Thắng.
Điểm phúc khảo của ̉ thi sinh ở Hải Phòng tăng đột biến. Ảnh: Tiến Thắng.
Lên top